Милош Земан. Президент Чехии. Открытое письмо.

Президент Чехии. Милош Земан Президент Чехии. Милош Земан

 

Miloš Zeman - prezident České republiky
8 leden v 1:10 • https://cs-cz.facebook.com/prezidentcr/posts/789214857827608
Na otevřený dopis ukrajinistů, který mi byl adresován, odpovídám rovněž otevřeným dopisem:
Vážení ukrajinisté,
obdržel jsem Váš dopis, v němž obhajujete Stepana Banderu.
Dovolte mi proto, abych Vám položil dvě otázky.
Za prvé, znáte Banderův výrok: „Zabij každého Poláka mezi šestnácti a šedesáti lety?“
Pokud neznáte, nejste ukrajinisté.
Pokud tento výrok znáte, souhlasíte s ním, nebo ne?
Pokud s ním souhlasíte, naše diskuze končí.
Pro Vaši informaci bych chtěl uvést, že Stepan Bandera hodlal na Ukrajině vytvořit vazalský německý stát. Měl v tom podporu Alfreda Rosenberga, ale protože Hitler se rozhodl, že Ukrajina bude výlučně po vítězné válce osídlena německými sedláky, tento projekt byl zrušen a Bandera byl poslán do koncentračního tábora. Něco podobného se ostatně stalo i na našem území v případě Jana Ryse Rozsévače, zakladatele Vlajky.
Dále bych Vás chtěl upozornit, že již prezident Juščenko vyhlásil Banderu za národního hrdinu, a že nyní se připravuje obdobné vyhlášení v případě pana Šuchevyče, který proslul tím, že v roce 1941 nechal ve Lvově postřílet tisíce Židů.
Nemohu bohužel blahopřát Ukrajině k takovým národním hrdinům.
Jsem rád, že jsem mohl doplnit Vaše informace a přeji Vám mnoho úspěchu ve Vaší práci.
S pozdravem
Miloš Zeman
prezident republiky

Милош Земан - Президент Чехии 8.01, в 1:10 •
В ответ на открытое письмо украинистов, адресованное мне, отвечаю также открытым письмом:


Уважаемые украинисты,
Я получил ваше письмо, в котором Вы защищаете Степана Бандеру.
Позвольте мне, поэтому, задать вам два вопроса.
Во-первых, знаете ли вы про наставление Бандеры: "Убей каждого поляка в возрасте от шестнадцати и шестидесяти лет?"
Если вы не знаете, то вы не украинисты.
Если вы это знаете, согласны ли вы с ним, или нет?
Если вы согласны, наша дискуссия заканчивается.
К вашему сведению, я хотел бы заявить, что Степан Бандера собирался сделать Украину вассалом немецкого государства. Он пользовался поддержкой Альфреда Розенберга, но только потому, что Гитлер решил, что Украина после победы в войне будет исключительно заселена немецкие переселенцами, когда этот проект не удался, Бандеру отправили в концентрационный лагерь. Нечто подобное произошло и на нашей земле в случае Яном Рис-Розсевачем (Jana Ryse Rozsévače), основателя «флаг». ["Флаг",организация чешской фашистской партии].
Кроме того, я хотел привлечь ваше внимание к тому факту, что уже Президент Украины Виктор Ющенко провозгласил Бандеру национальным героем, а ныне готовится аналогичное заявление в случае пана Шухевича, который прославился тем, что в 1941 году позволил во Львове расстрелять несколько тысяч евреев.
Увы, я не могу поздравить Украину с такими национальными героями.
Я рад, что смог дополнить Вашу информацию, и я желаю вам успехов в вашей работе.
С уважением, Милош Земан
Президент Республики

Последнее изменение Понедельник, 12 Январь 2015 15:47

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Go to top